Zmiana numeru telefonu

Z dniem 01.10.2019 r. nastąpiła zmiana numeru telefonu do biura hufca. Nowy numer telefonu to 512 765 007.

Rozkaz specjalny Naczelniczki ZHP

Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego
Waszeta n. jez. Pluszne Wielkie, 16 sierpnia 2019 r.

Rozkaz Specjalny L.S. 5/2019

Druhny i Druhowie!

Dzisiaj, w wieku lat czterdziestu, na wieczną wartę odszedł Druh hm. Łukasz Czokajło, członek Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego.

Łukasz instruktorem był całym życiem. Jego instruktorska wędrówka wiodła od funkcji drużynowego w Hufcu ZHP Augustów aż po służbę członka Głównej Kwatery ZHP do spraw relacji zewnętrznych. Tej służby nie dane mu było dokończyć. Druh Łukasz Czokajło był członkiem Wydziału Wędrowniczego Głównej Kwatery ZHP, wraz z którym współtworzył metodykę wędrowniczą. W 2014 roku był komendantem jednej z pierwszych Wędrowniczych Watr. Był instruktorem, który żył w zgodzie ze słowami wędrowniczej dewizy: Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, czyli działaj.

Marzył o tym, aby harcerstwo odpowiadało na potrzeby dzisiejszego świata, kształtowało ludzi odważnych i prawych, było ruchem istotnym społecznie.

Druh Łukasz dawał swoją osobistą postawą przykład, że w życiu należy postępować zgodnie z harcerskimi ideałami, szanować ludzi, być pomocnym i wiernym wartościom.

Harcmistrza Łukasza Czokajło zapamiętamy jako wizjonera, który motywował nas do patrzenia dalej i szerzej; do wychodzenia poza strefę komfortu. Przede wszystkim zaś, w pamięci instruktorek i instruktorów ZHP pozostanie jako dobry człowiek.

Ciężka choroba Druha Łukasza i próba jej przezwyciężenia była lekcją pokory i solidarności dla wszystkich Jego przyjaciół.

Proszę Was, byśmy w tych chwilach smutku i bólu naszymi myślami i modlitwami otoczyli najbliższych Łukasza – jego żonę Monikę, córkę Hanię i syna Mikołaja. Niech wiedzą, że są i zawsze będą częścią naszej harcerskiej rodziny.

Druhny i Druhowie!

Zarządzam żałobę w ZHP, obowiązującą począwszy od dzisiaj do dnia pogrzebu.
Sztandary harcerskie polecam przepasać kirem, a na Krzyże Harcerskie polecam nałożyć czarne opaski.

Czuwaj!
hm. Anna Nowosad

Informacja - biuro hufca nieczynne

W dniach od 24 czerwca do 2 lipca 2019 r. biuro hufca będzie nieczynne. 

Karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku prosimy wrzucać do skrzynki na drzwiach.

Za utrudnienia przepraszamy.

W dniach od 24 czerwca do 2 lipca biuro hufca nieczynne. 

Karty kwalifikacyjne uczestnika wypoczynku prosimy wrzucać do skrzynki na drzwiach.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kapituła Wędrownicza

Spotkanie Kapituły Wędrowniczej odbędzie się 19.06.2019 r. o godz. 17:00 w biurze hufca. Zapraszamy.

Na wieczną wartę odszedł dh phm. Tadeusz Ochwat

Na wieczną wartę odszedł dh phm. Tadeusz Ochwat. Pogrzeb odbędzie się 07.06.2019 r. w piątek o godz. 08:15 w Rybniku w Dzielnicy Chwałowice w Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus (ul. Działkowców 1).

Zaproszenie na Mszę Św.

zaproszenienamsze

Gawędy w ramach próby na stopień przewodnika

Gawędy w ramach próby na stopień przewodnika - pobierz.

Obchody 3-go maja 2019

Zapraszamy serdecznie do udziału w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3- maja.

09:40 spotkanie pod pomnikiem Jana Pawła II

10:00 apel

10:30 Msza Święta w Bazylice

Po Mszy Świętej odbędzie się uroczysty przemarsz i apel na rynku z udziałem Prezydenta Miasta Rybnika.

Informacja o Mszy Harcerskiej i Drodze Krzyżowej

Następna Msza Harcerska jest 6 kwietnia wyjątkowo zaczynamy o 15:30 Drogą Krzyżową w Kościele!;)
Zapraszamy seniorów, instruktorów, harcerzy i zuchy wraz z rodzicami.

 

pwd. Klaudia Bartkowiak

Najważniejsze informacje z artykułu "Jak harcerstwo wychowuje"

Artykuł "Jak harcerstwo wychowuje" autorstwa hm. Marka Gajdzińskiego omawia harcerską metodę wychowania, która charakteryzuje się pięcioma zasadami oddziaływania:
Zasada oddziaływania naturalnego - formy aktywności używane w harcerstwie odbierane są przez harcerzy jako naturalne, a dzięki temu zaakceptowane i stosowane. Ważna jest mała różnica wieku między wychowawcą a wychowaniem, dlatego ZHP określany jest jako instytucja MŁODYCH dla MŁODYCH
Zasada oddziaływania od zewnątrz - zasada przyjmuje dobrowolność uczestnictwa w ZHP i świadomość postaw, zwyczajów, praw i obowiązków.
Zasada oddziaływania wzajemnego - wszyscy harcerze w zastępie i drużynie nawzajem na siebie oddziałują, pobudzając się do większego zaangażowania w życie grupy. Realizowane jest to również w relacjach pionowych pomiędzy starszymi a młodszymi- wychowawca wpływa na wychowanków i wychowankowie wpływają również na wychowawcę. Zjawisko to nosi nazwę dodatniego sprzężenia zwrotnego.
Zasada oddziaływania pozytywnego - przyjmowanie dobrych wzorców, wartościowy przykład osobisty, rozbudzanie aspiracji i zachęcanie do dążenia do ideału.
Zasada oddziaływania pośredniego - Wychowanie do czynu poprzez czyn. Przed harcerzami wychowawca stawia zadanie, które ma cel bezpośredni np. w zastępie budowanie bramy obozowej, a także cel pośredni: nauka współdziałania, rzetelności i odpowiedzialności za wykonanie zadania. Wystrzeganie się moralizowania i wywierania bezpośredniego wpływu na młodzież w formie pouczania.
Metodyczne środki oddziaływania: wzorzec ideowy (ideały zawarte są w Prawie Zucha i Prawie Harcerskim), wzorzec osobowy (przykład osobisty drużynowego i wielcy Polacy- bohaterowie drużyny), podejście indywidualne (również system sprawności i stopni), stopniowanie trudności (dostosowywanie poziomu trudności zadań, podział metodyk), rywalizacja, współzawodnictwo, współdziałanie, formalna i nieformalna grupa rówieśnicza (podział na szóstki, zastępy, patrole), harcerska atmosfera (zwyczaje, obrzędy, mundur, symbolika odznak), nagrody i kary (najlepszy instruktor stara się ich unikać).
Programowe środki oddziaływania - elementy programu: kontakt z przyrodą, sport i kultura fizyczna, techniki harcerskie, turystyka i krajoznawstwo, odkrywanie historii i kultywowanie tradycji, uczestnictwo w kulturze, rozwijanie zainteresowań, prowadzenie gospodarki, poszukiwanie przyjaciół, służba społeczna. 

pwd. Klaudia Bartkowiak

Harcerskie lato

button karta kwalifikacyjna

 


Realizujemy granty:

 

"Instruktor wolontariusz"

baner instruktor wolontariusz 

 

Turystyka z ZHP na sześć -

- poprawa jakości infrastruktury turystycznej

regionu poprzez inwestycje w

bazę noclegową i gastronomiczną 

loga Unii

 

 

- Czas na zdrowy tryb życia bez nałogów,

- Harcerska Służba,

- Aktywny i bezpieczny wypoczynek w harcerskich bazach,

- Harcerski Program Żeglarskiej Akademi Rozwoju

współfinansowane z budżetu  Miasta Rybnik

 logo miasta

 - Aktywny i bezpieczny wypoczynek

podczas zajęć harcerskich

- Harcerska Służba

współfinansowane z budżetu Gminy Gaszowice

cover herb-gminy-gaszowice


WSJ2023 Isupport Logo-01

 

 niw-rohis